Stötta Förlagsklubben!

Vi i styrelsen arbetar för att lägga sista handen vid ett bra och varierat program av medlemsträffar för våren 2019. Kurser, förlagsbesök och spännande kulturkvällar finns på listan och vi kommer i början av året med mer information! 

Tänk på att stötta vår verksamhet – inte minst genom att betala din medlemsavgift på 250 kronor - men även genom att berätta om oss till dina kollegor, frilansare du jobbar med och andra i branschen.

Värva en medlem!