Förlagsklubbens medlemsträffar

Förlagsklubben inbjuder kontinuerligt till medlemsträffar där du kan möta kollegor från andra delar av vår bransch. Vi brukar inbjuda en aktuell person som håller ett kortare föredrag.

Vår tanke med medlemsträffarna är att ge inspiration och möjlighet att lära känna nya personer i branschen under informella former.

Polaris grundades 2017 med målsättningen att skapa ett brett allmänlitterärt förlag för vuxna. Detta nya svenska förlag är ett helägt syskon till danska Politiken och...
24 jan
Ludvigsbergsgatan 20, Stockholm
De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av antalet titlar inom barnboksutgivningen. Försäljningen går uppåt, nya aktörer ger sig in i leken och konkurrensen...
13 feb
Drottninggatan 97, Stockholm