Förlagsklubbens medlemsträffar

Förlagsklubben inbjuder kontinuerligt till medlemsträffar där du kan möta kollegor från andra delar av vår bransch. Vi brukar inbjuda en aktuell person som håller ett kortare föredrag.

Vår tanke med medlemsträffarna är att ge inspiration och möjlighet att lära känna nya personer i branschen under informella former.

Bokköparnas betalningsvilja för pappersböcker ser glädjande nog ut att ha stabiliserat sig på en hög nivå, trots konkurrensen från den digitala världen. Men vad är...
29 aug
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm
Varmt välkommen på en guidad visning av de unika samlingarna på Hagströmerbiblioteket. Detta vackra bibliotek, beläget i Haga Tingshus i Hagaparken, är ett...
5 sep
Haga Tingshus, Annerovägen 12, Solna
I samarbete med Rönnells antikvariat ordnar Förlagsklubben en kväll kring arbetet med nyöversättningen av James Joyces storverk "Ulysses" (1921) som gavs ut av Albert...
15 nov