Arkiv

Pub med Publit

Vad händer när den traditionstyngda bokbranschen ställs inför det digitala skiftet? Stoppar man huvudet i sanden eller sadlar om efter nya principer?

Medlemspub: En bok tar form

Annika Lyth, med mångårig erfarenhet av formgivning för både stora och små bokförlag, samtalar med förläggaren Stefan Skog om processen att ta fram illustrerade fackbö

Att göra e-böcker med InDesign

I takt med att e-boken blivit ett allt populärare bokformat på marknaden har det också blivit enklare att producera e-böcker.

Sidor