Arkiv, oktober 2019

FULLBOKAT! Besök hos Norrbacka tryckeri

Norrbacka är ett av få tryckerier i Sverige som fortfarande använder sig av tekniken boktryck eller högtryck, där infärgade upphöjda klichéer trycks in i pappret.