Arkiv, augusti 2016

FULLBOKAT! Exklusiv visning av Astrid Lindgrens hem

Förlagsklubbens medlemmar välkomnas på en exklusiv visning av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan.

FULLBOKAT! Exklusiv visning av Astrid Lindgrens hem

Förlagsklubbens medlemmar välkomnas på en exklusiv visning av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan.

Praktisk bokkalkylering, förlagsekonomi och lönsamhet

Bokköparnas betalningsvilja för pappersböcker är fortsatt stor trots den snabba utvecklingen av konkurrerande digitala produkter och tjänster.

En bok är en bok är en bok, eller en tjänst?

Bokköparnas betalningsvilja för pappersböcker ser glädjande nog ut att ha stabiliserat sig på en hög nivå, trots konkurrensen från den digitala världen.