Kurser

Vi ser och förväntar oss att se allt mer videoinnehåll på webben. Så även i bokbranschen. Filmens förmåga att snabbt kommunicera budskap och väcka känslor gör den till...
9 mar
Norstedts, Tryckerigatan 4, Stockholm
 Människor är idag mottagare av en strid ström av information och det är en allt större utmaning att ta plats i detta ”brus”. Det är helt enkelt svårare att nå ut med...
22 mar
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm
På bara ett par sekunder bildar man sig en uppfattning om vad det är för bok man har framför sig, tack vare omslaget och formgivningen. Att förmedla rätt känsla är...
5 apr
Drottninggatan 97, 5 tr, Stockholm

Events

Förlagsklubbens medlemmar välkomnas på en exklusiv visning av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan. Lägenheten är bevarad i samma skick som då Astrid levde och verkade här...
2 mar, 2 mar
Dalagatan 46, Stockholm
I takt med att de flesta dagstidningar skurit ner rejält på sin litteraturbevakning och många kulturtidskrifter för en tynande tillvaro har bokbloggarna kommit att stå...
30 mar
Drottninggatan 97, Stockholm
Bokköparnas betalningsvilja för pappersböcker ser glädjande nog ut att ha stabiliserat sig på en hög nivå, trots konkurrensen från den digitala världen. Men vad är...
29 aug
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm